Genealogia Praszka

Niniejsza strona ma na celu ułatwienie poszukiwań genealogicznych dla potomków mieszkańców historycznej parafii Praszka. Stworzyłem ją, gdyż moi przodkowie również stąd pochodzą. Osoby zainteresowane genealogią z tego regionu proszę o kontakt.

Do początków XX w. parafia Praszka obejmowała następujące miejscowości: Praszka (w okresie ok. 1868-1918 wieś, wcześniej i później miasto), a także wioski: Strojec (w XVIII w. Stradziec, później stopniowo jako Stroiec/Stroyec/Strojec, ale jeszcze w latach 1820. sporadycznie jako Stradziec), Kowale, Wygiełdów, Skotnica, Kuźniczka, Szyszków, Brzeziny, Rosochy, Gana, Rozterk, Prosna, Długie, Bugaj przy Praszce (linki prowadzą do mapek w mojej prywatnej genealogii, aby nie dublować treści).

Aktualności:

Indeksy alfabetyczne metryk z akt stanu cywilnego rzymskokatolickiej parafii w Praszce: Indeksy mają tylko na celu ułatwić dotarcie do treści właściwej metryki, natomiast jej nie zastępują. Z treścią metryk można się zapoznać we właściwych archiwach, urzędach lub parafii albo online.

Ważne linki:

Historia:

Mapy ziemi praskiej i wieluńskiej:

Bazy danych:

Literatura niezdigitalizowana:

Organizacje:

Drzewa genealogiczne z obszaru historycznej parafii Praszka:
© 2011-2019 Maciej Róg