Genealogia Praszka

Niniejsza strona ma na celu ułatwienie poszukiwań genealogicznych dla potomków mieszkańców historycznej parafii Praszka. Stworzyłem ją, gdyż moi przodkowie również stąd pochodzą. Osoby zainteresowane genealogią z tego regionu proszę o kontakt.

Do początków XX w. parafia Praszka obejmowała następujące miejscowości: Praszka (w okresie ok. 1868-1918 wieś, wcześniej i później miasto), a także wioski: Strojec (w XVIII w. Stradziec, później stopniowo jako Stroiec/Stroyec/Strojec, ale jeszcze w latach 1820. sporadycznie jako Stradziec), Kowale, Wygiełdów, Skotnica, Kuźniczka, Szyszków, Brzeziny, Rosochy, Gana, Rozterk, Prosna, Długie, Bugaj przy Praszce (linki prowadzą do mapek w mojej prywatnej genealogii, aby nie dublować treści).

Aktualności:

Indeksy alfabetyczne metryk z akt stanu cywilnego rzymskokatolickiej parafii w Praszce: Uwaga: papierowe notatki posiadam za okres 1694-1884 (z wyłączeniem lat 1742-1773, dla których brakuje metryk). Powyżej podałem tylko te roczniki, których indeksy w całości przeniosłem już do komputera. Indeksy mają tylko na celu ułatwić dotarcie do treści właściwej metryki, natomiast jej nie zastępują, dlatego brzmienie imion i nazwisk przyjęte w indeksach nie musi być tożsame z literalnym zapisem w metryce. Posiadam tylko alfabetyczne indeksy, nie mam kopii samych metryk. Z ich dokładną treścią można się zapoznać przede wszystkim w Archiwum Archidiecezjalnym (AAD) w Częstochowie (1694-1807), Archiwach Państwowych (AP): w Łodzi (1808-1870) i w Częstochowie (1871-1912), w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) w Praszce (1913-2013). Mormoni (LDS) udostępniają mikrofilmy w centrach historii rodziny (CHR, FHL) i zdygitalizowane kolekcje na stronach FamilySearch (FS, DGS).

Ważne linki:

Historia:

Mapy ziemi praskiej i wieluńskiej:

Bazy danych:

Literatura niezdigitalizowana:

Organizacje:

Drzewa genealogiczne z obszaru historycznej parafii Praszka:
© 2011-2013 Maciej Róg